Selaimesi on vanhentunut!

Päivitä selaimesi tarkastellaksesi tätä verkkosivua kunnolla. Päivitä selaimeni nyt.

×

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Yhdessä huipulle

Tehtävä, arvot ja ohjesäännöt

Pyrimme yhteiseen menestykseen.
Menestymme, kun tarjoamme asiakkaillemme enemmän arvoa. Sen takia tuotamme huippusuorituksia kaikessa mitä teemme. Tämä tehtävä, arvomme ja ohjesääntömme ohjaavat ja seuraavat meitä tiellämme huipulle.

Tehtävä – keitä me olemme ja mitä me haluamme

“Markkinajohtajana oleminen on velvoite ja motivaation lähde.”

Belimo on globaali markkinajohtaja lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ohjauksen toimilaiteratkaisujen kehittämisessä, tuotannossa ja markkinoinnissa. Toimilaitteet, säätöventtiilit ja anturit muodostavat yhtiön liiketoiminnan ytimen.

Arvot - miten me menestymme

Tarjoamme asiakkaillemme enemmän arvoa, kuin he odottavat, ja enemmän kuin muut pystyvät tarjoamaan. Voimme saavuttaa tämän toimittamalla huippuratkaisuja. Meidän täytyy myös tarjota korkealaatuista toimintaa ja kaksi keskeistä asiaa, jotka ovat vaikeita määritellä, mutta ratkaisevan tärkeitä menestymiselle: luotettavuus ja luottamus.

Ohjesäännöt

Belimon toiminta-ajatus sisältää tärkeimmät yhtiötä ohjaavat periaatteet ja perusarvot. Kaikki työntekijät auttavat muovaamaan Belimon yrityskulttuuria, joten on tärkeää, että jokainen heistä ymmärtää ja omaksuu oman henkilökohtaisen vastuunsa.

Belimon päämääränä on hallita liiketoimintaansa korkeita eettisiä standardeja ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Työntekijöiden tulee toimia sen mukaisesti. Tämä asenne ei ole tärkeä vain Belimon hyvän maineen säilyttämiseksi ja mahdollisten siviili- tai rikoslain mukaisten sanktioiden estämiseksi, vaan se myös heijastaa Belimon arvoja.