Selaimesi on vanhentunut!

Päivitä selaimesi tarkastellaksesi tätä verkkosivua kunnolla. Päivitä selaimeni nyt.

×

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Kohti rakennusten esineiden internetiä
Innovatiivisilla tuotteilla

Uusi lähestymistapa rakennusten esineiden internetiin (Building IoT, BIoT)

Liitettävyys on aina ollut tuotteidemme keskeinen ominaisuus. Esineiden internetin kanssa yhteensopivien Belimo-tuotteiden ja niiden arvokkaiden tietojen avulla asiakkaamme voivat:

 • yhdistää kenttälaitteet yleisiin rakennusautomaation kommunikaatioprotokolliin­ ja samanaikaisesti nykyaikaisiin rakennusten IoT-alustoihin;
 • nauttia yhdistetyn digitaalisen ekosysteemin tehosta;
 • hallita tietojaan täysin;
 • toteuttaa rakennuksissa tehokkaita optimointi- ja energiansäästöstrategioita;
 • alentaa asennus- ja huoltokustannuksia.

Yhä parempien tuotteiden tarjoaminen oikealla digitaalisella liitännällä on meille keskeinen asia nyt ja tulevaisuudessa. 

IoT-tuotevalikoimamme

Belimon digitaalinen ekosysteemi

Belimon IoT-laitteiden ekosysteemi mahdollistaa joustavan järjestelmäintegraation kaikkien tavanomaisten rakennusautomaation kommunikaatioprotokollien (BACnet, Modbus, Belimo MP-väylä) ja BIoT-alustojen kautta. Väyläkommunikaatiota voidaan käyttää monitorointiin ja ohitukseen jopa perinteisen ohjauksen analogisten ohjausviestien kanssa.

Samaan aikaan rakennuksia voidaan optimoida, hallita ja huoltaa entistä helpommin lisänä olevan IoT-liitännän avulla. Asiakkaamme voivat muodostaa yhteyden laitteisiinsa sekä monitoroida ja hallita niitä ilman lisämaksuja – tällainen liitettävyys on yksinkertaisesti olennainen osa IoT-tuotteitamme. Optimointi Belimon digitaalisessa ekosysteemissä hyödyntää energiapotentiaalin täydellisesti ja tarjoaa suositellut asetukset tehokkaalle toiminnalle järjestelmän suorituskyvyn ja vakauden parantamiseksi.

Periaatteisiimme voi luottaa

Uskottavuutemme keskittyneenä ja sitoutuneena kenttälaitetoimittajana on avain. Ymmärrämme, kuinka tärkeää on laitteidemme avoin ja saumaton integrointi asiakkaidemme ratkaisuihin, ja nämä periaatteet heijastuvat koko IoT-tuotesarjoihin. Asiakkaamme omistavat laitteistaan saamansa datan ja voivat vapaasti analysoida, käyttää ja jopa poistaa kyseisiä tietoja omien tarpeidensa mukaan. Tämän vuoksi tarjoamme kaikille asiakkaan valtuuttamille käyttäjille tai yhteisöille avoimen asiakasrajapinnan.

Tässä ovat IoT-periaatteemme:

 • 1. Liiketoimintamalli
 • 2. Markkinajohtaja
 • 3. Tiedot
 • 4. Asiakkaiden sovellusrajapinta
1. Liiketoimintamalli

 "Belimon liiketoiminta on laitevalmistajan liiketoimintaa."

2. Markkinajohtaja

"Belimo on sitoutunut olemaan johtaja IoT-toiminnolla varustetuissa kenttälaitteissa, vaikka IoT:n laajalle levinneen käyttöönoton ajoitusta on vaikea ennustaa."

3. Tiedot

"Belimon laitteiden tallentama tieto on arvokasta. Belimon IoT-strategian päätavoitteena on antaa nämä tiedot valtuutettujen käyttäjien saataville."

4. Asiakkaiden sovellusrajapinta

"Asiakkaan laitetietojen käyttöä varten Belimo tarjoaa avoimen rajapinnan mille tahansa laitteen omistajan valtuuttamalle käyttäjälle tai yhteisölle."

 • 5. Tehostaminen digitaalisilla palveluilla
 • 6. Ei kustannuksia
 • 7. Turvallisuus
 • 8. Yksityisyys
5. Tehostaminen digitaalisilla palveluilla

"Belimon kehittämät sovellukset keskittyvät niihin, jotka helpottavat suunnittelua, laitteiden käyttöönottoa ja huoltoa tehden järjestelmäintegraattoreista ja OEM-valmistajista entistä tehokkaampia ja antaen heille mahdollisuuden tuottaa asiakkailleen ainutlaatuinen tarjous."

6. Ei kustannuksia

"Belimon asiakkaiden sovellusrajapinnan käyttöoikeudet annetaan maksutta kaikille laitteen omistajan valtuuttamille käyttäjille tai yhteisöille."

7. Turvallisuus

"Asiakkaan tietojen pitäminen turvassa on Belimolle tärkeintä. IoT-palveluun yhdistetyt tuotteemme on suunniteltu käyttäen IT-alan vakioturvallisuusprotokollia, ja ne auditoidaan säännöllisesti."

8. Yksityisyys

"Asiakkaan tietojen yksityisyyden säilyttäminen on tärkeää Belimolle. Vain laitteen omistajan valtuuttamat osapuolet pääsevät käsiksi laitteen asiakastietoihin. Belimo saa käyttää tietoja sisäisiin tarkoituksiin, kuten tilastointiin tulevia tuotevalikoiman parannuksia varten."

Aito digitaalinen kumppanuus

IoT-laitteemme ovat hyviä "joukkuepelaajia" rakennusautomaatiojärjestelmässä tai nykyaikaisessa BIoT-ratkaisussa. Kuhunkin tuotteeseen upotetut tärkeät liitäntäominaisuudet on suunniteltu tuotteiden erityisiä sovelluksia silmällä pitäen mittausta, kauko-ohjausta ja huoltoa varten. Tuotteemme erottaa muista niiden kiinteä IoT-ekosysteemi, joka yhdistää virtuaalisen digitaalisen maailman tehokkaasti todelliseen maailmaan.

Opi lisää pilvikäyttöönotosta Joelta

Asennuksen eniten aikaa vievä vaihe on käyttöönotto, kun yritetään saada useiden eri valmistajien lukuisat laitteet toimimaan harmonisesti. Pilvikäyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia nopeaan ohjelmointiin ja käyttöönottoon sekä asennuksen jälkeiseen vianmääritykseen ja monitorointiin.

Tule mukaan Belimon kasvavaan kehittäjäyhteisöön

Oletko valmis aloittamaan uuden sovelluksen kehittämisen?

Belimo Developer Space mahdollistaa oman sovelluksen kehittämisen visualisoimalla ja optimoimalla kaikki Belimo-laitteesi paikallaan, simuloimalla huollon ja kunnossapidon oikean rakennuksen tapaan sekä jakamalla nämä tiedot kollegoille ja kolmansille osapuolille.

Turvallisuus ja yksityisyys

Rakennuksen IoT-liitettävyys tekee LVI-järjestelmistämme älykkäämpiä, mutta kriittiset suorituskykytiedot on pidettävä turvassa ja suojattuina. Siksi Belimo IoT-ekosysteemi suojaa pilvessä olevia tietoja sekä varmistaa laitekommunikaation turvallisten liitäntöjen kautta ja käyttöoikeuksien asianmukaisen hallinnan.

Toinen suurista IoT-haasteista on tietosuoja – kuka hallinnoi tietoja ja kuka näkee ne. Belimo tallentaa kaikki järjestelmän tiedot turvalliseen tallennuspaikkaan, jossa vain valtuutetut käyttäjät pääsevät käsiksi tietoihinsa. Tämän tilin kautta pääsee myös helppokäyttöiseen ja muokattavaan verkkosovellusrajapintaan.

IoT-ekosysteemin arkkitehtuuri

Belimon IoT-ekosysteemi takaa liitettyjen Belimo-laitteiden ja niiden sovellusten maksimaalisen luotettavuuden ja tehokkuuden internetissä. Suojatut liitännät mahdollistavat tietojen siirron, pääsyn ydinpilveen ja ydinpilvestä sekä laitetietojen ja tilin hallinnan. Jokainen tuotettu laite tunnetaan pilvessä. Tämä fakta yhdistettynä https-suojattuihin liitäntöihin tekee kommunikaatiosta turvallista. Belimo tuntee tuotteidensa erilaiset pilviliitettävyystyypit. Tällä hetkellä käytössä ovat pysyvä Ethernet- tai tilapäinen älypuhelimen NFC-liitäntä.

Pilviliiketoimintasovellukset

Tehokas ja turvallinen asiakkaiden sovellusrajapinta (API) mahdollistaa sen, että kolmannet osapuolet voivat kehittää omia palveluitaan, niin kutsuttuja "kolmansien osapuolien sovelluksia". Asiakkaiden sovellusrajapinta mahdollistaa pilvitilin hallinnan ja omistettujen laitteiden luku-/kirjoituskäyttöoikeuden sekä niiden tila- ja historiatiedot. API-dokumentaatio ja käyttötunnisteet ovat Belimon hyväksymien kehittäjien käytettävissä. Tutustu Belimo-kehittäjätilaan.

Yhteystyypit

Belimon IoT-laitteissa on monia liitäntämahdollisuuksia Belimon digitaaliseen ekosysteemiin. Pysyvä Ethernet-liitäntä mahdollistaa laitteen pysyvän tiedonsiirron ja välittömän etäkäytön IoT-ekosysteemiin ja IoT-ekosysteemistä laitteen sovellusrajapinnan kautta. NFC- ja APP-tekniikka mahdollistavat nopean tietojen synkronoinnin ja tilapäisen etäkäytön älypuhelimella NFC-varustettuihin laitteisiin ja älypuhelimesta IoT-ekosysteemiin.

Kysymyksiä tai kommentteja?

Ota yhteyttä: iot@belimo.ch