Selaimesi on vanhentunut!

Päivitä selaimesi tarkastellaksesi tätä verkkosivua kunnolla. Päivitä selaimeni nyt.

×

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Verkkokomponentit

Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa. Tämän läpinäkyvyyden ansiosta toiminta voidaan optimoida ja kokonaisenergiankulutusta alentaa – niin uusissa järjestelmissä kuin jälkiasennus- tai saneerausprojekteissakin. Yksittäisten komponenttien verkotus voidaan toteuttaa helposti väyläjärjestelmillä niin, että se ulottuu koko rakennuksen halki.

LVI-teollisuuden kattavin väyläratkaisuvalikoima

LVI-teollisuuden kattavin väyläratkaisuvalikoima

Tuotevalikoima

Suora liitäntä ilmastointipeltien toimilaitteille, venttiilien toimilaitteille ja antureille

Jos laite on yhdistettävä suoraan korkeamman tason verkon kautta, Belimo tarjoaa monia toimilaitteita, joissa on integroitu rajapinta. Tämä mahdollistaa suoran liitännän yleisesti käytettyihin LVI-kenttäväyliin ilman lisälaitteita, jolloin ei tule ylimääräisiä virhelähteitä. Järjestelmäintegraattorit voivat integroida Belimon väylätoimilaitteet ja anturit olemassa olevaan ohjelmistoympäristöön.

Rakenteinen järjestelmäintegraatio MP-yhdyskäytävillä ja kumppaneiden ratkaisuilla

Belimon yhdyskäytäviä ja MP-kumppaneiden ratkaisuja käytetään MP-väylässä yhteen ryhmitettyjen toimilaitteiden ja kyseisten verkkojen antureiden signaalien muuntamiseen. Tämä mahdollistaa selkeästi järjestettyjen ja hallittavien alajärjestelmien rakenteisen integroinnin.

Antureiden ja kytkentäkoskettimien kustannustehokas integrointi

Enintään kaksi anturia (aktiivinen, passiivinen, kytkentäkosketin) voidaan yhdistää suoraan toimilaitteeseen. Signaalit digitoidaan toimilaitteessa ja tehdään saataville väylässä. Tämä minimoi suunnittelu-, asennus-, toiminta- ja huoltokustannukset.

Maksimaalinen joustavuus käytössä

Hybriditoiminnassa toimilaitetta ohjataan analogisen signaalin kautta, ja se voi samaan aikaan olla integroitu ja sitä voidaan valvoa rakennusautomaatiojärjestelmässä väylän kautta. Näin Belimon toimilaitteet mahdollistavat rakennusautomaation asteittaisen modernisoinnin. Olemassa oleva ohjausjärjestelmä voidaan toistaiseksi säilyttää ja rakennuksessa voidaan luoda lisänäkyvyyttä integroimalla väylä.

Lisäksi toimilaitteemme tarjoavat liitännän joustavuuden korkeimman tason, koska väyläprotokolla (BACnet, Modbus tai MP-väylä) voidaan mukauttaa paikan päällä käyttämällä Belimon työkaluja.

Käytännölliset työkalut Belimolta

Sovelluksesta ja tehtävästä riippuen Belimon työkaluja voidaan käyttää apuna ohjelmoinnissa, käyttöönotossa, vianmäärityksessä ja arvioinnissa paikan päällä. NFC-toiminnolla (Near Field Communication) varustetut toimilaitteet voidaan ohjelmoida käyttämällä Belimo Assistant -sovellusta NFC-yhteensopivan älypuhelimen kautta tai Bluetooth NFC -muuntajan avulla.

 • Asiakkaan hyödyt
 • Ohjelmisto
Asiakkaan hyödyt

Pääurakoitsijat/investoijat

Keskitytte pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat teille tärkeitä. 

 • Verkotetuissa rakennuksissa saavutettu läpinäkyvyys optimoi toiminnan ja alentaa kokonaisenergiankulutusta ja kustannuksia – niin uusissa järjestelmissä kuin jälkiasennus- tai saneerausprojekteissakin
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa

Arkkitehdit

Keskitytte luovuuteen ja toimivuuteen. Suunnittelette rakennuksia ja olette vastuussa rakennusten rakenteellisesta, toiminnallisesta, teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta.

 • Belimo tarjoaa kattavan tuotevalikoiman kommunikoivia toimilaitteita kaikkiin sovelluksiin
 • Väyläjärjestelmien ansiosta asennustyö sujuu helpommin ja taloudellisemmin aika- ja materiaalisäästöjen (kaapelit, kytkentäliittimet, liittimet jne.) ansiosta
 • Alentunut palokuorma ja pienempi tilantarve kaapelihyllyissä ja ohjauskeskuksissa

Konsultit

LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa.

 • Belimo tarjoaa kattavan tuotevalikoiman kommunikoivia toimilaitteita kaikkiin sovelluksiin ja yleisimpiin kenttäväyliin (MP-väylä, BACnet, Modbus ja KNX)
 • Antureiden ja kytkentäkoskettimien kustannustehokas integrointi digitalisoinnin toimilaitteessa ansiosta
 • Belimon hybriditoiminnolla varustetut toimilaitteet mahdollistavat rakennusautomaation asteittaisen modernisoinnin
 • IP-pohjaiset väyläratkaisut pilvituella mahdollistavat tulevaisuusorientoituneen suunnittelun

Järjestelmäintegraattorit

Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille.

 • Uusimpien tekniikoiden, kuten NFC- ja pilviprosessit, ansiosta intuitiiviset työkalut auttavat minimoimaan käyttöönottoon, vianmääritykseen, valvontaan ja arviointiin tarvittavan ajan.
 • Sovelluksen optimoinnit voidaan suorittaa helposti väylän kautta
 • Antureiden ja kytkentäkoskettimien kustannustehokas integrointi digitalisoinnin toimilaitteessa ansiosta
 • Hybriditoiminnolla varustetut toimilaitteet mahdollistavat rakennusautomaation asteittaisen modernisoinnin
 • Dokumentoidut vakioliitännät mahdollistavat nopean käyttöönoton
 • Toiminnan valvonta ja yksityiskohtainen tilan palaute

Asentajat/laitosinsinöörit

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on teidän erikoisalaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijatuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen.

 • Huomattavasti alentuneet kaapelointikulut väyläkommunikaation käytön ansiosta
 • Kaapelointivirheiden välttäminen yhtenäisesti värikoodattujen yhteyskaapeleiden ansiosta

Rakennusten omistajat

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on tärkeä tavoite.

 • Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa
 • Verkotetuissa rakennuksissa saavutettu läpinäkyvyys optimoi toiminnan ja alentaa kokonaisenergiankulutusta ja kustannuksia – niin uusissa järjestelmissä kuin jälkiasennus- tai saneerausprojekteissakin

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina.

 • Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa
 • Verkotetuissa rakennuksissa saavutettu läpinäkyvyys optimoi toiminnan
 • Toiminnan valvonta ja yksityiskohtainen tilan palaute mahdollistavat nopean reagoinnin poikkeusolosuhteisiin
 • Hybriditoiminnolla varustetut toimilaitteet mahdollistavat rakennusautomaation asteittaisen modernisoinnin
Ohjelmisto

Belimo SelectPro™

SelectPro™ on yksinkertainen työkalu venttiilien, toimilaitteiden ja anturien tarkkaa rakennetta ja valintaa varten.

Belimo Assistant App

Belimo Assistant -sovellus sisäänrakennetulla NFC-rajapinnalla varustettujen laitteiden käyttöön paikan päällä

Aina täydellinen läpinäkyvyys Belimo LVI -toimilaiteratkaisustasi ja järjestelmäsi toiminnasta. Belimo Assistant -sovelluksen avulla älypuhelimesi tai tablettisi mahdollistaa IMS:n, antureiden, pelti- ja venttiilitoimilaitteiden langattoman käytön paikan päällä.

Ominaisuudet 
Näytä tunnistetiedot: laitetyyppi, asema, nimike, sarjanumero, MP-osoite
• Käyttötiedot ja asetusparametrit: laitekohtaisia
• Lähetä toiminta- ja asetustiedot suoraan järjestelmästä sähköpostilla, WhatsAppilla, tekstiviestillä
• Diagnoosisivu: laitekohtaiset tilatiedot
• Toiminta- ja asetustietojen tallennus muistiinpanoihin
• Tiedonsiirto de-energisoidulla toimilaitteella tai toiminnan aikana
• Automaattinen kielen adaptointi (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT -sovellus

Belimo RetroFIT -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-teollisuudessa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät näin helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

Belimon anturien täydellinen tuotevalikoima on nyt myös integroitu sovellukseen.

Belimo MP-väylä

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Säätö- ja diagnostiikkaohjelmisto MF/MP/MOD/LON/KNX-toimilaitteille, sis. paloturvallisuus.
Windows-järjestelmille.

Huoltotyökalu ZTH EU

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

Belimo VDI 3805 Selektor

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Belimon VDI 3805 Selektorista

Belimon VDI Selektorin ansiosta on nyt mahdollista valita myös venttiilien ja toimilaitteiden yhdistelmiä yksittäisten tuotteiden sijaan. Data ja kaikki tarvittavat tekniset tiedot on helppo lisätä projektiin.

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen tietomalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.