Din webbläsare stöds inte!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

×

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Vi tar ansvar

Vårt åtagande

Belimo engagerar sig starkt i hållbar utveckling och har gjort det till en del av sin policy.

Belimo bidrar direkt till de globala målen för hållbar utveckling (SDG). Genom att tillämpa principerna i FN:s Global Compact i strategier, policyer och procedurer uppfyller Belimo inte bara sina grundläggande skyldigheter gentemot mänskligheten och planeten utan visar också vägen mot långsiktig framgång för vår bransch.

Principerna inom mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöskydd och korruptionsbekämpning är helt i linje med Belimos värderingar och uppförandekod. 

  • Belimo åtar sig att agera i enlighet med, eller överträffa, den tillämpliga lagstiftningen och föreskrifterna om miljöskydd på alla nivåer. 
  • Vi försäkrar oss om att våra resurser hanteras ekonomiskt och kräver detsamma av våra medarbetare och leverantörer. Vi undviker att använda material som utgör onödiga miljöfaror och som är svåra att avfallshantera.
  • Vi är väl medvetna om energiförbrukningen under tillverkningsprocessen och medan våra produkter är i drift, och satsar på att utveckla innovativa produkter som använder våra resurser effektivt.
  • Vi mäter de kritiska aspekterna av vår miljöpåverkan och förbättrar ständigt våra processer för att minska vår påverkan på miljön. 
  • Vi strävar efter att förse våra kunder med produkter som kommer att förbättra energieffektiviteten i deras applikationer.

 

V�nligen acceptera preferenser-cookies f�r att se den h�r videon.

Kvantifiering av vår påverkan

Belimo betraktar inte hållbarhet endast som målet att minska CO2-effekterna av sina egna verksamhetsprocesser, utan eftersträvar även att öka de positiva effekterna av att använda Belimo-produkter

Produkterna som tillverkas av Belimo främjar applikationslösningar för att skapa mätbara hållbarhetsfördelar som syftar till att spara energi i byggnader och HVAC-system. För att att uppnå enastående komfort i byggnader och rum förbrukar dessa system energi. HVAC-styrsystemet, som Belimos styrkomponenter är integrerade i, är utformat för att på ett precist sätt styra komfortparametrarna (temperatur, luftfuktighet, CO2-nivå), men även att driva HVAC-processerna så energieffektivt som möjligt. Belimo sätter standarden när det gäller energieffektiva styrkomponenter, till exempel genom sina ställdon med låg effektförbrukning, bubbeltäta kulventiler utan läckage eller Belimo Energy Valves™ för optimering av termiska energiflöden i byggnader. 

Modell i 6 steg

För att kvantifiera den positiva energins kraft har Belimo skapat en modell som bedömer påverkan från dess styrkomponenter under deras livscykel i ett typiskt HVAC-system. Ett vanligt luftbehandlings- och ventilationssystem valdes som proxy för modellering av energipåverkan, inklusive ett luftbehandlingssystem (AHU) och 25 luftutsläpp med variabel luftmängdsstyrning (VAV). Vanliga globala termiska laster för uppvärmning och kylning samt elektrisk energi för ventilation antogs. Modellen beräknade sedan bidraget till energibesparingar av två typer av Belimo-styrkomponenter som säljs i stora volymer för sådana applikationer. För luftapplikationer valdes VAV-ställdonet LMV-D3-MP. För vattenapplikationer valdes ventilen R202516-S2 i kombination med ventilställdonet LR24A-SR, en kombination som ofta används i luftbehandlingssystem. 

Energiavaikutuksia koskeva malli jäsentyy kuuteen kenttälaitteen oletetun 15 vuoden elinkaaren vaiheeseen, kun taas Belimon kenttälaitteiden elinikä on usein 20 vuotta tai enemmän.

Resultatet av beräkningen av CO2-påverkan

Den energisparande inverkan (steg 5) hos en Belimo-ventil och ett Belimo-ställdon är 21 (luftsidan) till 32 (vattensidan) gånger högre än påverkan från alla ingångsfaktorer, med ett vägt genomsnitt på 24. Detta innebär en förhindrande nettopåverkan av CO2 på 1068,3 kg CO2e per ventil och ställdon under en livscykel på 15 år. För ställdon på luftsidan är detta värde 1051,7 kg CO2e per enhet. Med 5,13 miljoner nya ställdon på luftsidan och 2,025 miljoner ventiler och ställdon som levererats under 2019 bidrar dessa enheter till att förhindra 7,6 miljoner ton CO2e-utsläpp under sin kommande livscykel. Detta motsvarar det negativa utsläppet av en vanlig bil som kör 600 000 varv runt jorden. Dessa små Belimo-enheter kommer därför att ha en mycket stor inverkan på energiförbrukning och på vår miljö.

För att ge ökad transparens åt sina intressenter antog Belimo uppgiften att ytterligare utveckla sin hållbarhetsrapportering på grundval av det internationella rapporteringsramverket från Global Reporting Initiative (GRI). GRI är en icke-statlig organisation som tillhandahåller ett systematiskt och omfattande ramverk som har blivit en global standard för tillkännagivanden från företag och andra organisationer vad gäller hållbarhet.

Samhälle och gemenskap

Värderingarna och uppförandekoden speglar det tillhörande sociala ansvaret, inte bara inom företaget, utan även i relationerna till företagsvärlden. Belimos dotterbolag stöder en rad olika lokala ideella föreningar samt sport- och kulturevenemang.

Medarbetarna är den värdefullaste resursen som företaget har. Deras hälsa, säkerhet och belåtenhet har högsta prioritet. Ett internt utbildningsprogram ser till att kunskap och färdigheter alltid motsvarar arbetsuppgifterna.

Integritetskanal

Belimo är fast beslutet att utföra sin verksamhet enligt höga etiska standarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Alla uppmanas rapportera kränkningar av den fria konkurrenskraften, export-/importbestämmelser, miljöskydds- och arbetarskyddsbestämmelser eller fall av korruption, bedrägeri och förskingring. Vi tolererar inte handlingar som strider mot lagen eller vår uppförandekod. 

Uppförandekod

Belimos verksamhetsmål förmedlar företagets viktigaste vägledande principer och grundläggande värderingar. Eftersom varje medarbetare är med och skapar Belimos företagskultur är det ytterst viktigt att var och en av dem förstår och anammar det egna personliga ansvaret.

Belimo är fast beslutet att sköta sina affärer enligt höga etiska standarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medarbetarna ska agera i enlighet med detta. Den här inställningen är inte bara livsviktig för att bevara Belimos goda rykte och för att undvika eventuella civil- eller straffrättsliga påföljder, utan den speglar också de värderingar som Belimo står för.

The production, logistics and administration building in Danbury (CT, USA) has been built in compliance with the LEED Gold Standards for sustainable construction. The Belimo sites in Hinwil and Danbury apply the international environmental management standard ISO 14001. Every year, Belimo reports its energy and greenhouse gas footprints to the CDP (Carbon Disclosure Project) organization.

Belimo adheres to the RoHS environmental directive, which prohibits the use of substances that are harmful to the environment. The suppliers also commit not to use any of the banned substances in the parts they deliver.