Din webbläsare stöds inte!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

×

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Tillsammans mot toppen

Mission, värderingar och uppförandekod

Vi strävar efter gemensam framgång.
Vi blir framgångsrika när vi erbjuder våra kunder ett mervärde. Det är därför vi alltid presterar på topp i allt vad vi gör. Vår mission, våra värden och uppförandekoden är vår guide och följeslagare på vår väg mot toppen.

Mission – Vilka vi är och vad vi vill

”Att vara marknadsledare är både en förpliktelse och en motivationskälla.”

Belimo är världsledande på marknaden för utveckling, produktion och marknadsföring av ställdonslösningar för styrning av värme-, ventilations- och luftbehandlingssystem. Ställdon, reglerventiler och givare utgör företagets kärnverksamhet.

Värderingar – Det som gör oss framgångsrika

Vi erbjuder våra kunder mer värde än vad de förväntar sig. Vi uppnår detta genom att leverera bättre lösningar. Vi måste även erbjuda en optimal, kvalitetsstyrd verksamhet samt två nyckelfaktorer som är svåra att konkretisera, men som ändå är nödvändiga för att nå framgång: trovärdighet och tillit.

Uppförandekod

Belimos verksamhetsmål förmedlar företagets viktigaste vägledande principer och grundläggande värderingar. Eftersom varje medarbetare är med och skapar Belimos företagskultur är det ytterst viktigt att var och en av dem förstår och anammar det egna personliga ansvaret.

Belimo är fast beslutet att sköta sina affärer enligt höga etiska standarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medarbetarna ska agera i enlighet med detta. Den här inställningen är inte bara livsviktig för att bevara Belimos goda rykte och för att undvika eventuella civil- eller straffrättsliga påföljder, utan den speglar också de värderingar som Belimo står för.