Din webbläsare stöds inte!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

×

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Kraftfulla lösningar

Tryckoberoende reglerventiler säkerställer precis styrning av vattenburna system. Detta förbättrar rumskomforten och möjliggör betydande energibesparingar. Automatisk hydraulisk balansering garanteras också vid alla belastningstillstånd. Belimo erbjuder en mängd tryckoberoende ventiler – från de superkompakta ventilerna PIQCV eller PIFLV, den elektroniskt tryckoberoende ventilen EPIV, till Belimo Energy Valve™. De två sistnämnda erbjuder exakt flödesmätning. Systemprestandan optimeras, dokumenteras och styrks.

Kompakt kraft

Energieffektiva ventiler för optimal prestanda

För att säkerställa korrekt flöde i alla applikationer kan varje ventil förinställas i fabriken och anpassas på plats. Ytterligare balansering krävs inte. Systemet fungerar perfekt ända från början. Tryckoberoende ventiler används när flödet genom ventilationsaggregat, värme- och kylbatterier, fläktkonvektorer, enhetsfläktar, VAV eftervärmebatterier och golvvärmesystem måste regleras på ett energieffektivt sätt.

Produktsortiment

Modern hydraulik med konstant flöde

För att säkerställa hög energieffektivitet i byggnader blir det allt viktigare med energioptimerade värme- och kylsystem.

Alltid rätt vattenmängd
Optimal rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs, även vid ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning. 
 
Tidsbesparing vid planering
Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack vare enkelt ventilval.

Mindre installationsarbete
Minskade kostnader och tidsbesparing tack vare en allt-i-ett-lösning. Ingen komplex hydraulisk balansering krävs.

Energieffektiv
Den tättslutande reglerventilen förhindrar internt läckage i stängt läge och därmed spill vid nollbelastning. 

Flexibel
Lätt att ställa in maximalt flöde.

Säker
Den självrengörande effekten förhindrar att styrelementet fastnar och säkerställer pålitlig aktivering av kylnings- och uppvärmningskraften.

 • Fördelar för kunden
 • Mjukvara / plugin-program
 • Framgångshistorier
 • Priser
Fördelar för kunden

Huvudentreprenörer/investerare

Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimo tryckoberoende reglerventiler erbjuder:

 • Erkänt hög kvalitet i över 40 år
 • Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
 • Rumskomfort på hög nivå och nöjda byggnadsägare som resultat
 • Enkla adaptioner kan göras efter prestandaförändringar vilket därmed även garanterar enkel konvertering i framtiden

Teknikkonsulter

Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo tryckoberoende reglerventiler erbjuder:

 • Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack vare enkelt ventilval
 • Automatisk hydraulisk balansering vid varje belastningstillstånd
 • Enkel anpassning till effektändringar
 • Särskilt samordnade planeringshjälpmedel och dokument hjälper dig i ditt dagliga arbete

Systemintegratörer

Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa transparens för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo tryckoberoende reglerventiler erbjuder:

 • Enkelt urval, installation och problemfri service
 • Sätts ihop med vridande ställdon som erbjuder lätt montering och installation på plats vilket gör att du sparar tid
 • Styrning via BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus eller analog signal beroende på ställdonet
 • Energioptimering genom datatransparens (EPIV)

Installatörer/anläggningsingenjörer

Din huvudsakliga uppgift är att installera fastighetsteknik För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och kompetent kundtjänst gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo tryckoberoende reglerventiler erbjuder:

 • Minskade kostnader och tidsbesparing med en allt-i-ett-lösning
 • Ingen komplex hydraulisk balansering krävs
 • Enkel installation i trånga utrymmen
 • Snabb leverans med omfattande support

Byggnadsägare

Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Att optimera ditt HVAC-system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader är främsta fokus. Belimo tryckoberoende reglerventiler erbjuder:

 • Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
 • Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
 • Enkla adaptioner kan göras efter prestandaförändringar vilket därmed även garanterar enkel konvertering
 • Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
 • Exakt och reproducerbar flödesmätning (EPIV)

Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll

Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och öppna lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och stöd som är tillgängligt när som helst. Belimo tryckoberoende reglerventiler erbjuder:

 • Flödet kan justeras och är alltid perfekt balanserat
 • Minskade driftskostnader för pumpar och kylare/pannor genom att öka effektiviteten för kylsystemet
 • Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
 • Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd
 • säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
 • Exakt och reproducerbar flödesmätning (EPIV)
 • Ingen oönskad uteffekt tack vare bubbeltäta ventiler
Mjukvara / plugin-program

Belimo SelectPro™

SelectPro™ är ett enkelt verktyg för exakt konstruktion och urval av ventiler, ställdon och givare.

Appen Belimo Valve Sizer

Med Valve Sizer-appen kan du välja rätt ventil och ställdon från Belimo på ett målinriktat och bekvämt sätt.

Specificera flödet och differenstrycket, definiera andra funktioner som anslutningstyp, nominell diameter eller PN-klass och välj sedan rätt ställdon (standardställdon, snabbgående ställdon eller säkerhetsställdon). Samtliga datablad är även tillgängliga.

Appen Belimo Assistant

Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt

Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.

Egenskaper
Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata i anteckningar
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE / EN / FR / IT)

Appen Belimo RetroFIT

Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.

Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.

Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Justerings- och diagnostikprogramvara för MF/MP/MOD/LON/KNX-ställdon inkl. brandskydd.
För Windows-system.

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Vid användning av ZTH EU som gränssnitt för PC-Tool (MFT-P) installeras motsvarande USB-drivrutin när PC-Tool-programvaran är installerad. Drivrutinen kan även hämtas här och installeras separat.

Belimo VDI 3805 Selector

3D-datamodeller med teknisk information från Belimo VDI 3805 Selector

Belimos VDI Selector gör det nu möjligt att inte bara välja enskilda produkter, utan även hela kombinationer av ventiler och ställdon. Data som innehåller någon tekniskt relevant information kan enkelt läggas till i ett projekt.

BIM-plugin för Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin

Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.

Framgångshistorier
Priser

Priser och utmärkelser

Belimo Energy Valve™ har tagit emot många priser för teknisk innovation för sin "låg delta T-syndrom"-lösning och för att ha skapat transparens i visualiseringen av produkt- och systemprestanda. Belimo Energy Valve™ är unik på marknaden.